Aanbod

In het onderstaande schema zijn de verschillende varianten voor u uiteengezet:

Uitgangspunten

 

Variant A   

Variant B

Variant C

Inwonersaantal   0 - 30.000           30.000 - 100.000        > 100.000         
Panelomvang (n)   100 150 250
         

Investering

       
Eenmalig (opzet panel)*  

€2.195 (v.a.)   

€3.025 (v.a.)          

€3.845 (v.a.)  

Per jaar (panelonderhoud)  

€385

€605

€825

De eerste tien vraageenheden  

€2.200

€2.750

€3.300

Additionele vragen (kosten per vraageenheid)  

€220

€275

€330


*)Dit bedrag verschilt per gemeente en is afhankelijk van het aantal respondenten dat TNS NIPO in haar database (NIPObase) heeft. Wilt u weten wat de eenmalige opzet kosten voor uw gemeente zijn, neem gerust contact met ons op.

Toelichting kosten
De kosten voor het gebruik van Gemeente@home zijn als volgt opgebouwd:

» Eenmalige opzetkosten
TNS NIPO beschikt deels over een panel in uw gemeente en zal deels een nieuw panel opbouwen. De kosten voor de opzet zijn afhankelijk van het inwoneraantal het aantal huishoudens dat wij reeds in onze database hebben. Wij maken op die manier voor uw gemeente een panel op maat. Het panel vormt een representatieve afspiegeling van de inwoners in uw gemeente. TNS NIPO rust dit panel uit met de benodigde onderzoekssoftware.

» Panelonderhoud
Gedurende de gebruikerstijd van Gemeente@home zorgen wij voortdurend voor de instandhouding van het panel in de gewenste omvang.

» Onderzoekskosten
Wanneer u een conceptvragenlijst aandraagt dat u via Gemeente@home wenst te onderzoeken zorgt TNS NIPO voor de uitvoering van dit onderzoek en verzorgt Totta de rapportage. De genoemde kosten zijn gebaseerd op de eerste tien vraageenheden. Mocht u meer dan tien vraageenheden willen stellen, dan brengen wij hiervoor per extra vraageenheid kosten in rekening. Er is geen maximum verbonden aan het aantal vragen dat per keer aan het panel voorgelegd kan worden. Het is mogelijk om meerdere onderwerpen in één onderzoek te behandelen.

**) Een vraageenheid is niet hetzelfde als een vraag. Tien vragen kunnen tien vraageenheden zijn, maar tien vragen kunnen ook minder of meer dan tien vraageenheden zijn. Hoe kan dit? Een vragenlijst is opgebouwd uit verschillende soorten vragen (open en gesloten) en bevat soms (lange) introductieteksten. Bij het berekenen van de prijs, houden wij rekening met de tijd en moeite die het respondenten kost om vragen te beantwoorden en teksten te begrijpen.
Lange of ingewikkelde teksten kosten meer tijd, evenals open vragen (waarbij de respondent zijn eigen antwoorden moet formuleren). Een dergelijke vraag krijgt dus meer vraageenheden. Een gesloten vraag die aan een deel van het panel wordt gesteld is weer minder dan één vraageenheid omdat een deel van het panel de vraag beantwoordt en dit weinig tijd kost. Bij het voorleggen van meerdere stellingen wordt het aantal vraageenheden ook naar verhouding steeds minder. Eén stelling kost 1 vraageenheid, maar 3 stellingen achter elkaar bijvoorbeeld 2 vraageenheden. Onze ervaring is dat 10 vragen gemiddeld ook 10 vraageenheden is door de combinatie van open en gesloten vragen en vragen die slechts aan een gedeelte van de respondenten worden gesteld.
Dit kan dus per onderzoek verschillen en is afhankelijk van het aantal én soort vragen en eventuele toelichtingen c.q. introducties.

Korting
Uw gemeente kan op de volgende manieren korting krijgen op de opzet- en/of onderzoekskosten:

» Abonnement
Uw gemeente kiest voor een abonnementsvorm van drie jaar. De opzet- en onderhoudskosten worden gespreid over drie jaar. Dit bedrag is afhankelijk van het inwoneraantal en het aantal huishoudens dat wij reeds in onze database hebben. Een abonnement levert na drie jaar meer dan tien procent voordeel op. Het termijnbedrag wordt jaarlijks in rekening gebracht. Dit gebeurt meestal bij de uitvoering van een onderzoek. Het eerste termijnbedrag wordt op het moment van de ondertekening van de akkoordverklaring in rekening gebracht.

» Vragenbundel
Uw gemeente maakt gebruik van een vragenbundel. Bij een vragenbundel van (minimaal) 20 vragen, uitgaande van twee onderzoeken van 10 vragen, krijgt u 10% korting op de onderzoekskosten. De gemeente bepaalt zelf wanneer de onderzoeken plaatsvinden. De geldigheid van de vraagbundel is 12 maanden.
 

Een moment a.u.b.